يك پيشنهاد براي دهياري ها(2)

              در راستاي ارائه پيشنهاد براي پيشبرد اهداف دهياري و به منظور تسريع در امور و در كنار آن صرفه جوئي در هزينه هاي بيت المال (دهياري) مطالعاتي انجام شده كه بر اساس تجربيات گذشته موارد زير روشن شده است:

1-   به دور از هر گونه مسائل مالي و مقررات اداري ، هر دهيار موظف است جهت اداره دهياري يكسري قوانين و مقررات را دانسته و آموزشهاي لازم را طي كند كه بي شك بدون صرف هزينه و زمان مقدور نخواهد بود.

2 -   تشكيل جلسات آموزشي براي دهياران به جهت زياد بودن تعداد آنان هزينه بر بوده و هماهنگي براي تشكيل جلسات با حضور كليه دهياران بسيار مشكل و تقريباٌ غيرممكن است به طوري كه حضور كليه دهياران در يك كلاس آموزشي تقريباٌ مشاهده نشده است.

3-  حضور دهياران در كلاسهاي آموزشي و انجام ماموريتهاي مشابه ( و به عبارتي ماموريتهايي كه تمام دهياران بايد در آن حضور يابند ) موجب تحميل هزينه هاي زيادي به هر يك از دهياريها شده به طوري كه تامين هزينه هاي آن براي دهياري و پرداخت ماموريت دهيار و در نهايت جلب رضايت دهيار براي ادامه فعاليت به عنوان يك مشكل اساسي جلوه گر مي شود.

4-  انتخاب فردي براي تصدي سمت دهيار با توجه به شرايط انتخاب دهيار و با مد نظر قرار دادن بودجه جاري دهياريها و منابع مالي ديگر بسيار مشكل بوده و اعضاي شوراهاي اسلامي به جاي تكيه بر ملاكهاي مديريتي و علاقه مندي به حداقل ملاكهاي لازم قانوني بسنده نموده و گاهي هم بالاحبار از بعضي شاخصهاي مهم ديگر چشم پوشي مي كنند.

5-  با مد نظر قرار دادن شرايط لازم براي انتخاب دهيار از يك طرف و ميزان حقوق و مزاياي پرداختي به دهيار در مقايسه با حجم فعاليت و زمان صرف شده براي امور دهياري از طرف ديگر ، انتخاب فردي كه حائز شرايط بوده و با چنين شرايطي به فعاليت و همكاري با دهياري تمايل داشته باشد  بسيار  ساخته است.

6-   با توجه به وضع موجود انتخاب فرد باسواد كافي مقدور نبوده و بيشتر افراد با سواد كمتري گزينش و انتخاب مي شوند كه آموزش اين گونه افراد نيز به نوبه خود بسيار مشكل است كه تجربيات گذشته نيز آن را تاييد مي كند.

              با اين اوصاف دهياريها و فعايت آنان بيشتر به كندي صورت گرفته و داراي نقاط ضعف و نارسائي هاي متعددي بوده است. به منظور رفع اين موارد پيشنهادي به شرح زير ارائه مي گردد :

            « با توجه به اينكه هر دهياري يك شخصيت حقوقي مستقل از ساير دهياريها است هماهنگي لازم از طريق فرمانداريها و بخشداريها با اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي داراي دهياري درجه 4 و پايين تر انجام شود تا يك نفر به عنوان دهيار چند روستا به صورت همزمان انتخاب گردد.»

             در صورت عملي شدن اين پيشنهاد برخي مشكلات دهياري به شرح زير حل خواهد شد هر چند كه هر مقوله اجتماعي و مديريتي مزايا و معايب مختص به خود  را دارد :

1-  در صورت انتخاب يك نفر براي تصدي همزمان سمت دهياري چند روستا حقوق و مزاياي بيشتري به يك نفر دهيار پرداخت خواهد شد و بدين ترتيب انگيزه او را براي فعاليت بالا خواهد برد.

2-  بالا رفتن انگيزه دهيار باعث تلاش مضاعف و ترقي در فعاليت دهياري خواهد شد.

3-  هزينه هاي كلاسهاي آموزشي به مراتب كمتر خواهد بود.

4-  با توجه به مزاياي پرداختي بيشتر ، نيروهاي انساني باسواد و كارآزموده جذب خواهند شد كه توجيه و آموزش چنين افرادي به مراتب راحت تر خواهد بود.

5-   چنين روندي ميزان تمايل دهياران براي شركت در كلاسهاي آموزشي و نيز كيفيت آموزش  را بالا خواهد برد.

6-  مكفي بودن حقوق پرداختي به دهياران باعث مي گردد كه تعداد بيشتري از افراد باسواد براي تصدي سمت دهيار تمايل نشان داده و بدين ترتيب گزينه هاي انتخاب بيشتر خواهد شد.

             مشكل اساسي كه اين پيشنهاد دارد عزيمت به روستاهاي متعدد است كه با امعان نظر به حذف شرط سكونت دهيار در روستا در زمان تصدي سمت دهيار اين مشكل نيز متعاقب آن حل مي گردد. به عبارتي ديگر با توجه به حذف شرط سكونت هزينه هاي عزيمت به روستا تفاوتي نخواهد كرد خواه اينكه يك نفر دهيار يك روستا باشد يا چند روستا.

            اميد است پيشنهاد حاضر بتواند گره گشاي برخي از مشكلات دهياريها باشد.

            يادآوري مي گردد كه در سال گذشته و قبل از حذف شرط سكونت اينجانب موضوع « حذف شرط سكونت » را پيشنهاد نموده كه در مردادماه سال 1386 در سايت  http://www.miyaneh.com/8605/860511-10.php  درج شده است .

                  حسن ابراهيمي تركماني

+ نوشته شده توسط حسن ابراهیمی ترکمانی در سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۸۷ و ساعت 20:36 |


Powered By
BLOGFA.COMاستخاره آنلاین با قرآن کریم